typex.info

Direct Energy Weapon

29/05/23 < 1 min

Direct Energy Weapon

DEW czyli Direct Energy Weapon to broń dystansowa wykorzystująca wiązkę skumulowanej energii laserowej. DEW była (i nadal jest) wykorzystywana w tajnych działaniach wojskowych, operacjach fałszywej flagi oraz innych utajnionych kampaniach rządowych, takich jak wywoływanie pożarów, eksplozji, niszczenie obiektów wojskowych i cywilnych.