typex.info

Konsumpcja

4/07/24 < 1 min

Konsumpcja

Jednym z głównych założeń systemu niewolnictwa jest szeroko zakrojona konsumpcja będąca doskonałą drogą do pozbawienia stada refleksji i analizy otaczającej go rzeczywistości.