typex.info

Mit Unii Europejskiej

3/03/24 < 1 min

Mit Unii Europejskiej

Coś się kończy. Polacy wreszcie zobaczyli, że Unia Europejska nie jest ekskluzywnym klubem dla wybrańców, tylko czymś w rodzaju nowoczesnego obozu, a rolę Polski sprowadzono do kolonii poddańczej.