typex.info

IMF

29/05/24 < 1 min

IMF

Międzynarodowy Fundusz Walutowy powstał z inicjatywy rodziny Rothschild podczas konferencji Bretton Woods w 1944 roku. Obecnie zrzesza niemal wszystkie kraje członkowskie ONZ. Jego zadaniem jest drenowanie narodów z ich ciężko zarobionych pieniędzy, a następnie udzielanie ograbionym państwom wysoko oprocentowanych pożyczek.