typex.info

Smutna Greta

5/08/23 < 1 min

Smutna Greta

Odkąd ukończyła osiemnaście lat, nikt się nią nie interesuje. Ma dosyć. Jest depresja.