typex.info

Demokracja

23/05/24 < 1 min

Demokracja

Definiują demokrację jako rządy ludu dla ludu poprzez lud. To żadna z tych rzeczy. Demokracja nie działa ani przez lud, ani dla ludu. Elity sprawujące władzę przez stulecia zawsze potrafiły przekonać ludzi, że cokolwiek się dzieje, robią to dla ich dobra. A ludzie w to uwierzyli, ponieważ zostali nauczeni wierzyć. To spisek pomiędzy religią a państwem mający na celu wyzysk ludzkości. Religia w dalszym ciągu głosi wiarę i niszczy zdolność ludzi do kwestionowania, czyniąc ich upośledzonymi. A państwo w dalszym ciągu wykorzystuje ich na wszelkie możliwe sposoby.
– Osho