typex.info

Masońskie przesłanie

13/11/23 < 1 min

Masońskie przesłanie

Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum to tekst pochodzący z poematów Wergiliusza, który znajduje się na każdym amerykańskim banknocie. Tłumaczy się go: (Bóg) spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie – Nowy Porządek Wieków.