typex.info

Nano w Coli

23/05/24 < 1 min

Nano w Coli

Według badania z 20 grudnia 2017 w dwóch najbardziej znanych napojach gazowanych: Coca-Coli i Pepsi-Coli wykryto obecność fluorescencyjnych nanocząsteczek o długości około 5 nm. Ocena metabolizmu i biodystrybucji tych cząstek wykazała, że ​są one trawione i wchłaniane w jelicie cienkim i grubym oraz usuwane głównie przez wątrobę. Zaobserwowano także znaczną akumulację nanocząsteczek w mózgu i sercu, co sugeruje, że mogą przekraczać barierę krew-mózg.