typex.info

Warunkowanie społeczne

23/05/24 < 1 min

Warunkowanie społeczne

Aby z góry stłumić wszelkie bunty, nie wolno robić tego brutalnie. Archaiczne metody zniewolenia, jakie stosował Hitler, są zupełnie przestarzałe. Zamiast nich należy stworzyć zbiorowe uwarunkowanie tak potężne, że sama idea buntu nie przyjdzie już nawet do głowy. Najlepszym sposobem byłoby formowanie ludzi od urodzenia poprzez ograniczenie ich wrodzonych zdolności biologicznych.
– Günther Anders