typex.info

SYSTEM

Czym jest tolerancja represywna?

Reading Time: < 1 minute Świat odwróconych znaczeń.

19/01/24 < 1 min

Czym jest tolerancja represywna?

Reading Time: < 1 minute

Poniżej wrzucam dwa krótkie materiały, które w prosty i czytelny sposób tłumaczą, czym jest tolerancja represywna. Pierwszy pochodzi z kanału wojna idei. Drugi zawiera wykład Krzysztofa Karonia.

Tolerancja represywna jest esejem z 1965 roku autorstwa niemieckiego filozofa, Herberta Marcusego, przedstawiciela szkoły frankfurckiej, marksisty, idola Nowej Lewicy, który inspirował rozruchy w trakcie rewolty 1968 roku w wielu miastach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Herbert Marcuse stał się inspiracją dla pokaźnego grona kolejnego już pokolenia pożytecznych idiotów na całym świecie i dowodem na to, jak niebezpieczne mogą okazać się pozornie nieszkodliwe idee polityczne.

W telegraficznym skrócie: tolerancja represywna jest przedstawieniem klasycznej tolerancji w negatywnym świetle i zastąpieniem jej odgórnie wyznaczoną akceptacją systemową. Tytułowa represja charakteryzuje wszystkie konsekwencje, jakie spotykają postępową mniejszość ze strony drobnomieszczańskiej i niedostatecznie tolerancyjnej większości. Niestety bełkot ten od dawna jest podstawową zasadą funkcjonowania społecznego, regułą forsowaną w szkołach, na uniwersytetach, w zakładach pracy, debacie politycznej i w mediach. Proces ten będzie tylko narastać, dlatego warto go rozumieć.

Tolerancja represywna Marcusego zbudowała podwaliny dla agresywnych i skrajnie nietolerancyjnych organizacji lewicowych, takich jak Czarne Pantery, Antifa czy Black Lives Matter. Stała się również wygodnym narzędziem kontroli społecznej poprzez granie kartą ofiary i przesuwanie okna Overtona, czyli regularnego przekraczania granicy rzeczy społecznie akceptowalnych w celu oswojenia społeczeństwa z rzeczami dotychczas nieakceptowanymi. Ostatecznie dochodzi do odwrócenia demokracji, do sytuacji, w której ogon macha psem. Obecnie to mniejszości ustalają zasady gry, dyktując, co wolno robić, a czego robić nie wolno.