typex.info

ZDROWIE

Recall Healing – leczenie przez uświadamianie

Reading Time: 2 minutes Biologiczne i emocjonalne znaczenie chorób i zachowań.

27/11/22 2 min

Recall Healing – leczenie przez uświadamianie

Reading Time: 2 minutes

Recall Healing (zwany również Totalną Biologią) jest techniką leczenia, która zakłada zdrowienie poprzez uświadamianie wewnętrznych procesów zachodzących w psychice chorego.

Metoda ta zakłada, że każda choroba pojawia się jako najlepsze rozwiązanie naszego mózgu wówczas, gdy nasz świadomy umysł nie jest w stanie poradzić sobie z traumatyczną sytuacją i przesuwa nierozwiązany problem do podświadomości. Uświadomienie głęboko ukrytych emocji oraz opartych na nich przekonań prowadzi do uruchomienia procesu zdrowienia.

W metodzie Recall Healing uzdrowiciel skupia się na zadawaniu właściwych pytań, które pozwalają choremu uzmysłowić sobie głęboko skrywane emocje oraz oparte na nich zachowania, co prowadzi do rozwiązania jakiegoś konfliktu, tym samym usunięcia związanej z nim choroby fizycznej lub psychicznej. Konfliktem nazywamy tu ponadprzeciętny wzrost poziomu stresu pojawiający się w odpowiedzi na trudną czy wręcz dramatyczną sytuację życiową. Ojcem tej metody jest kanadyjski doktor biologii i wykładowca uniwersytecki Dr Gilbert Renaud, który zajmuje się nią od 1981 roku.

Dr Gilbert Renaud

Recall Healing pokazuje inny sposób postrzegania zdrowia i życia. Pomaga zrozumieć, kim jesteśmy z biologicznego punktu widzenia, jest pewnego rodzaju wejściem na nowy poziom świadomości. Gdy patrzymy na rzeczywistość z tej perspektywy, możemy powiedzieć, że każda choroba ma sens, bo pokazuje na zewnątrz to, czego jesteśmy nieświadomi, gdyż jest to ukryte głęboko w naszym wnętrzu. Ta nowa świadomość staje się naszym wewnętrznym uzdrowicielem.

Technika Recall Healing zakłada, że w naszej pracy, w naszych związkach i zachowaniu powielamy wzory, które przyciągają do nas pewnych ludzi i określone zdarzenia, by po raz kolejny przeżywać to samo – według starych schematów. Uzmysłowienie sobie doznanego urazu psychicznego i rozpoznanie „odczutego doświadczenia” związanego z tą traumą stanowi drogę ku lepszej przyszłości, wolnej od powracających, pojawiających się przebłysków przeszłości.

Metoda leczenia doktora Gilberta Renauda jest techniką holistyczną ujmującą ciało fizyczne, mózg automatyczny i psychikę w jeden ściśle powiązany ze sobą mechanizm, w którym wszystkie trzy warstwy oddziaływają na siebie jednocześnie i są od siebie uzależnione. Ciało fizyczne to strefa mechanizmów fizycznych narządów ciała, mózg automatyczny jest wieżą kontrolną organizmu, a psyche przestrzenią emocji, myśli i wszelkich związanych z tym uwarunkowań.